-

dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim, oddział stomatologii w Pomorskiej Akademii Medycznej roku 1975. Od roku 1979 do stycznia 2021 roku zatrudniona w Katedrze i Zakładzie protetyki stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej ( od 2010 w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym) w Szczecnie, jako młodszy asystent, asystent, adiunkt, starszy wykładowca, adiunkt dydaktyczny. Posiada specjalizacje: I stopnia z stomatologii ogólnej oraz  II stopnia z protetyki stomatologicznej.

Obecnie emerytowany samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny PUM.  Uczestniczyła i ukończyła liczne kursy doskonalące z dziedziny stomatologii oraz protetyki w kraju i zagranicą w tym: roczne szkolenie z dziedziny profilaktyki ortodontycznej, kurs podstawowy z zastosowania techniki ultrasonograficznej w diagnostyce czasu rzeczywistego ssż , kurs podstawowy z zastosowania w diagnostyce aksjograficznej urządzeń Arcus-digma Cadiax-Camma i Zebris CaVo. Kurs podstawowy i zawansowany z zastosowania toksyny botulinowej w medycynie estetycznej . Jest autorką i współautorką 7 monografii i 60 prac naukowych które zostały opublikowane w czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych. W tym 4 prac w anglojęzycznych czasopismach z Impact Faktor. Doktorat w 1996 roku tytuł „ Próba zastosowania techniki ultrasonograficznej do potwierdzenia diagnozowania, planowania i obserwacji odległych wyników leczenia dysfunkcji bólowych stawów skroniowo-żuchwowych”. W roku 2012 obrona rozprawy habilitacyjnej tytuł „Wybrane metody diagnostyki instrumentalnej i klinicznej i ich weryfikacja w terapii zaburzeń czynności stawów skroniowo-żuchwowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów tribologicznych w oparciu o własny materiał kliniczny”.

Uczestniczy czynnie w życiu zawodowym jako wykładowca w trakcie konferencji naukowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz kursów do specjalizacji z protetyki stomatologicznej organizowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Jest współorganizatorem i wykładowcą szkolenia ustawicznego organizowanego przez Okręgowe Izby Lekarskie w Zielonej Górze, Wrocławiu i Białymstoku.


 

-

Free Joomla! templates by Engine Templates
Nasza strona używa plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony. Możesz zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.