-

Marcin Głuszek MBA

Indywidualny doradca wizerunkowy w branży medycznej. Szkoli doświadczonych stomatologów i tych, który właśnie rozpoczęli swoją praktykę. Produkuje unikalne, relacyjne video z pacjentami. Doradza gabinetom stomatologicznym w organizacji: od recepcji, przez komunikację z pacjentem i rekrutację  do największej pasji - promocji. Inspirator i twórca komunikacji w korporacjach za pomocą mediów tradycyjnych i społecznych. Autor stałej rubryki „Marketing” w magazynie Nowy Gabinet Stomatologiczny. 

lek. dent. Stanisław Jalowski

W 2003 roku ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2013 r. zdał egzamin w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. Jest wykładowcą w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

hig. stom. Paulina Aniszewska

Dyplomowana higienistka stomatologiczna. Członkini International Team for Implantology (ITI Polska), stale podnosząca swoje kwalifikacje przez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach. Posiada bogate doświadczenie w pracy z pacjentami – głównie z wymagającym pacjentem periodontologicznym.

lek. dent. Marcel Firlej

Studiował na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, który ukończył w 2013 roku. Obecnie pracuje w prywatnej klinice oraz w Klinice Wad Rozwojowych Twarzy na Uniwersytecie, gdzie wykonuje doktorat. Jest aktywnym wydawcą i badaczem klinicznym. 

lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Lekarz dentysta Krzysztof Adamowicz ukończył Pomorską Akademię Medyczną w 1988 roku. W 1996 roku po wykładzie prof. Marii Kleinrok rozpoczęła się jego przygoda z dysfunkcjami układu żucia człowieka – która trwa nieprzerwanie do dziś. Osobowość Pani Profesor i jej dorobek naukowy w ówczesnym czasie wywarły na doktorze tak olbrzymie wrażenie, że cała jego kariera zawodowa podporządkowana została diagnostyce i leczeniu pacjentów z dysfunkcją.

Agnieszka Szyjkowska-Dudo

Agnieszka Szyjkowska-Dudo – lektorka języka angielskiego medycznego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalizuję się w przedmiocie Angielski w stomatologii. Jestem autorką materiałów edukacyjnych dla studentów kierunku lekarsko – dentystycznego. Aktualnie pracuję nad opracowywaniem materiałów dydaktycznych do publikacji e-booka Język angielski dla lekarzy stomatologów.

mgr Natalia Kojder

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Rzeszowskim i magisterskich na kierunku Fizjoterapia na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.  We współpracy z logopedami oraz stomatologami przygotowuje pacjentów do leczenia ortodontycznego, przebudowy zgryzu czy operacji ortognatycznych.

lek. dent. Bartłomiej Karaś

Ukończył Wrocławski Uniwersytet Medyczny w 2009 roku. Od początku swojej pracy związany z kliniką Maxdent. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology.

W 2012 roku uzyskał certyfikat Curriculum Endodontycznego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, a od 2013 roku współpracuje z Działem Badawczym Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, gdzie opiniuje akcesoria i urządzenia wykorzystywane w leczeniu kanałowym.

prof. dr hab. Halina Pawlicka

Absolwentka Oddziału Stomatologii AM w Łodzi, specjalistka stomatologii zachowawczej i endodoncji.

Była założycielką i kierownikiem pierwszego i do tej pory jedynego w Polsce Zakładu Endodoncji oraz Kierownikiem Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji. Jednocześnie pełniła funkcję ordynatora Poradni Endodoncji Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

dr n. med. Michał Paulo

Ukończył studia w 2010 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W 2016 r. uzyskał tytuł doktora pracą z diagnostyki zaburzeń w obrębie układu ruchowego narządu żucia. W 2016 r. ukończył studia podyplomowe i uzyskał tytuł Coach ICI. Obecnie prowadzi poradnię zaburzeń czynnościowych narządu żucia w Rzeszowie i Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia i Mensa Polska.

logopeda Katarzyna Lewsza

Logopeda, mioterapeuta, oligofrenopedagog. Ukończyła studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki oraz podyplomowe studia na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obecnie studiuje fizjoterapię w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Zajmuje się terapią miofunkcjonalną (przywracanie języka i mięśni układu orofacjalnego do właściwych funkcji żucia, oddychania i połykania).

dr n. med. Marta Cieślik-Wegemund

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2006 roku jest pracownikiem ŚUM na stanowisku asystenta w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją w Zabrzu. W 2010 roku uzyskała tytuł specjalisty periodontologa. 

lek. dent. Krzysztof Polanowski

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej z 1995 roku. Pracownik Szpitala Klinicznego w Bródnie, a od 2004 właściciel praktyki stomatologicznej STOMAPOL w Warszawie. Uczestnik wielu kursów i warsztatów z dziedziny endodoncji, periodontologii, protetyki, artykulacji i estetyki.

Pionier zastosowania i wprowadzenia na rynek Polski i krajów Europy Środkowej technologii termoplastycznych wykorzystywanych w stomatologii i protetyce. Autor książki pt. „Protezy Całkowite”, która zdobyła Złoty Medal Jakości Krakdent.

lek. dent. Magdalena Szałwińska

lekarz dentysta, specjalista ortodoncji, wykładowca na kursach o tematyce stawów skroniowo-żuchwowych.

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie studiowała na Oddziale Lekarsko-Dentystycznym i na I Wydziale Lekarskim. Od 2009r pracuje w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności w trakcie licznych szkoleń, seminariów i kongresów z dziedziny ortodoncji w kraju i zagranicą.

dr n. med. Michał Szałwiński

Chirurg szczękowo-twarzowy, anatom, wykładowca na kursach o tematyce: anatomia, implantologia i stawy skroniowo-żuchwowe. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom lekarza stomatologa a następnie dyplom lekarza medycyny. W 2007 r. z wynikiem bardzo dobrym otrzymał tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Ukończył podyplomowe studia Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. W 2009 r. uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych.

dr n. med. Anna Michalska

W roku 1995 rozpoczęła pracę w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej, a na przełomie 1995/96 w II Zakładzie Radiologii Lekarskiej PSK 1. W marcu 1996 roku podjęła pracę w Samodzielnej Pracowni Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo – Twarzowej AM w Lublinie. W 2000 roku ukończyła z wyróżnieniem studia wyższe na kierunku elektroradiologia, natomiast w 2005 roku obroniła pracę doktorską otrzymując tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.

prawnik Maciej Gibiński

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorant Katedry Postępowania Administracyjnego UJ. Wykładowca Akademicki. Autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego. Współautor książki: Prawa Lekarza, zarys Problematyki (Wyd. Wolters Kluwer, 2012). Współtwórca Karty Praw Lekarza (2008). Odbywał staż prawny w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2004 pracował w dziale prawnym placówki medycznej. Od 2009 r. prowadzi dział prawny w Krakowskim podmiocie leczniczym.  Od 2009 r. doradza placówkom medycznym na terenie całego kraju. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych Konferencji poświęconych Prawu Medycznemu. Autor artykułów w Nowym Gabinecie Stomatologicznym i Nowym Gabinecie Ginekologicznym.

dr n. med. Małgorzata Bartoszcze-Tomaszewska

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii  Medycznej w Lublinie. W latach 1989-2003 asystent, następnie adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM w Lublinie. Obroniła  z wyróżnieniem pracę doktorską, która została nagrodzona w konkursie Głównego Inspektora Pracy.

lek. dent. Witold Popowicz

Ze stomatologią związany od 1985 r. kiedy uzyskał dyplom higienisty stomatologicznego.Ukończył studia stomatologiczne w Akademii Medycznej w Gdańsku,specjalizacja z zakresu stomatologii ogólnej 1994. a w 1998 r. specjalizacja z protetyki stomatologicznej. Endodonta z powołania, członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego od początku jego istnienia. Od 1991 r prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną DENTAL-VIT. Od 1993 pracował i służył w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu stomatologii mikroskopowej oraz mikrochirurgii endodontycznej.

dr n. med. Katarzyna Fabjańska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W ramach programu Erazmus przebywała na stypendium na Uniwersytecie w Oulu. Po ukończeniu czteroletnich studiów doktoranckich uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Obecnie pełni funkcję asystenta w Zakładzie Endodoncji UM w Łodzi. Autorka wielu publikacji naukowych, wykładowczyni oraz uczestniczka wielu kursów i szkoleń.

dr n. med. Agnieszka Czechumska

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada doświadczenie zawodowe w kraju i za granicą (Londyn, Wielka Brytania). Powoływana na biegłego sądowego w dziedzinie stomatologii.

dr n. med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska

Kierownik Zakładu Zakład Endodoncji na Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji UM w Łodzi.

Ukończyła studia z wyróżnieniem i otrzymała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest specjalistą stomatologii zachowawczej i endodoncji oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym pełniącym obecnie funkcję kierownika Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji oraz Zakładu Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

dr n. med. Agata Koprowicz

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Adiunkt w Zakładzie Endodoncji UM w Łodzi. Członek Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego. Wykładowca i prowadząca kursów specjalizacyjnych dla lekarzy w trakcie specjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endodoncją.

 

lek. dent. Paweł i lek. dent. Małgorzata Ocios

lek. dent. Paweł Ocios

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej rocznik 1994. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Autor publikacji w pismach stomatologicznych. Wykonuje specjalistyczne leczenie kanałowe ,chirurgiczne i protetyczne. Posiada rekomendacje PTE.

 

lek. dent. Małgorzata Ocios

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej rocznik 1993. Członkini Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego od początku jego istnienia, pasjonatka holistycznego podejścia do leczenia chorób jamy ustnej.

dr n. med. Jacek Ciesielski

Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Stomatologii; absolwent 1983 r. (wyróżnienie - Nagroda Rektorska) Przebieg pracy zawodowej: od 1984 r. do dnia dzisiejszego - prywatna Klinika Stomatologiczna Duo-Dent Łódź. Kursy, specjalizacja, doktorat.

Dr n. med. Karolina Mazurek

Zafascynowana pracą z ludźmi, jest członkiem interdyscyplinarnego zespołu stomatologicznego, zajmującego się kompleksowym leczeniem pacjentów z wadami zgryzu i zaburzeniami pracy układu stomatognatycznego, jako ekspert w ceramicznych odbudowach estetycznych. Specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej.

lek. dent. Jakub Munk

Jakub Munk ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu w 2005 roku. W 2004 odbył miesięczny staż na Technische Universitat w Monachium na oddziale Chirurgii Twarzowo-Szczękowej. Od 2009r. Pracownik Katedry i Zakładu Dysfunkcji Narządu Żucia ŚUM w Katowicach. W 2021 zdał końcowy egzamin na studiach Master in Implantology w Athenea Institute Barcelona. 

lek. dent. Dominika Pietrzak

Ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Obecnie pracuje w prywatnych klinikach specjalizujących się w holistycznym podejściu do Pacjenta, w szczególności z dużym naciskiem na schorzenia stawów skroniowo-żuchwowych. Ukończyła wiele kursów w zakresie okluzji, protetyki oraz zaburzeń. Absolwentka The Dawson Academy oraz BOC według profesora Rocabado. 

dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim, oddział stomatologii w Pomorskiej Akademii Medycznej roku 1975. Od roku 1979 do stycznia 2021 roku zatrudniona w Katedrze i Zakładzie protetyki stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej ( od 2010 w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym) w Szczecnie, jako młodszy asystent, asystent, adiunkt, starszy wykładowca, adiunkt dydaktyczny. Posiada specjalizacje: I stopnia z stomatologii ogólnej oraz  II stopnia z protetyki stomatologicznej.

Cyprian Seliga

Od 2005 roku związany z produkcją i sprzedażą urządzeń do pracy w powiększeniu dla stomatologii. Jeden z pionierów sprzętowych i propagatorów pracy pod mikroskopem i w lupach zabiegowych w środowisku dentystów.

Autor i wykładowca cyklu szkoleń dla studentów stomatologii MicroJUMP (2013-2015). Trener szkoleń grupowych i indywidualnych z pracy w powiększeniu w stomatologii.


 

-

Free Joomla! templates by Engine Templates
Nasza strona używa plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony. Możesz zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.